Personvernpolitikk – innsamling og anvendelse av personopplysninger

I forbindelse med ditt kjøp hos oss har du tastet inn en rekke personopplysninger. Vi nevner spesielt:

 • Navnet ditt
 • Adressen din
 • Epost-adressen din
 • Telefonnummeret ditt
 • Betalingsopplysningene dine

Disse personopplysningene behandler vi i forbindelse med ekspederingen av ditt kjøp ettersom det er nødvendig for at vi kan oppfylle vår del av avtalen, samt en begrenset periode etterpå for å sikre oss at alt går som det skal. Så snart det ikke lenger er bruk for denne informasjonen slettes den i våre systemer.

Hvis du har bestilt levering vil opplysningene om navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse bli utlevert til vårt fraktfirma med henblikk på levering av dine innkjøp.

Behandling av personopplysninger – samtykke

Hvis du har satt kryss i boksen «ja takk til nyhetsbrev», beholder vi din e-postadresse og opplysningene om dine kjøp/registreringer hos oss, inntil de ikke lenger er relevante. Det vil i praksis si inntil du gjør oss oppmerksomme på at du ikke lenger ønsker å motta e-post fra oss.

Du kan alltid trekke ditt samtykke tilbake. Dette kan du gjøre ved entenå benytte linken nederst på e-postene våre eller ved å kontakte oss direkte via e-post og opplyse at du ikke lenger ønsker å motta våre nyhetsbrev.

Datasikkerhet

Selv om vi behandler dine personopplysninger med sikte på oppfyllelsen av en kontrakt eller på bakgrunn av ditt samtykke, vil vi alltid behandle dine personopplysninger trygt og fortrolig i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, herunder personvernloven og datasikkerhetsloven.

Dine opplysninger vil utelukkende bli anvendt til det formål de er innsamlet for, og vil bli slettet, når dette formål er oppfylt eller ikke lenger er relevant. Vi anvender tredjeparter til behandling av dine betalingsopplysninger og til håndtering av dine kjøp i vårt CRM system. Vi har inngått avtaler om behandling av data med disse behandlere, hvilket er vår garanti for at de overholder gjeldende regler om beskyttelse av dine personopplysninger.

Opplysning, innsigelse, endring, dataportabilitet og sletting

Du kan alltid kontakte oss for å få opplyst hvilke av dine personopplysninger vi ligger inne med. Dette kan skje ved henvendelse til

Australian Bodycare

CVR-nr.: 34226261

Trævænget 14

5492 – Vissenbjerg

Danmark

Tlf.: 0045 50483037

E-post: mbm@australian–bodycare.com

Hvis det er feil i opplysningene våre, kan du alltid be om å få dem rettet slik vi har de riktige. Du har også rett til at få utlevert opplysningene i et alminnelig format (dataportabilitet). Har du ønsker om endring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til oss på ovennevnte e-postadresse.

Ønsker du at vi ikke lenger skal behandle dine personopplysninger eller at vi skal begrense behandlingen av dine personopplysninger, kan du også sende oss en anmodning om dette til ovennevnte e-postadresse.

Dine opplysninger (unntatt din e-postadresse i forbindelse med andre relevante opplysninger hvis du har gitt samtykke til behandling med henblikk på mottagelse av tilbud) vil bli slettet 6 måneder etter at du har mottatt varen eller tjenesten.

Hvis du ønsker å trekke ditt samtykke til bruk av din e-postadresse (for vi kan sende deg våre nyhetsbrev og relevante tilbud), kan det til enhver tid skje ved å trykke på en link i den enkelte nyhetspost. Hvis du ønsker å klage på behandlingen av dine personopplysninger, kan dette gjøres til Datatilsynet på adressen Postboks 8177 Dep., 0152 Oslo, telefon 22 39 69 00 e-post: postkasse@datatilsynet.no.

Cookiepolitikk

Kontakt informasjon / utgiver

Australian Bodycare

CVR-nr.: 34226261

Trævænget 14

5492 – Vissenbjerg

Danmark

Tlf.:  0045 50483037

E-post: mbm@australian–bodycare.com

Introduksjon – til deg som besøker oss

Hos Australian Bodycare har vi cookies på vår hjemmeside for å gi deg en bedre opplevelse og gjøre det hele lettere for deg.

Cookies er et litt komplekst begrep, men litt enkelt forklart er det små «programmer» som innhenter data rundt din adferd på en gitt hjemmeside. Vi benytter det bl.a. for å kunne se hvor mange besøk det har vært på vår hjemmeside og se hvor mange undersider som besøkes. Dette er for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre. Det er mange måter å dra nytte av cookies på når man administrerer en hjemmeside.

Utover det samler vi også inn data fra vår hjemmeside hvis du for eksempel fyller ut et kontaktformular. Da tar vi vare på denne dataen slik at vi kan bruke den hensiktsmessig: altså for å kunne ta kontakt tilbake til deg.

GDPR / Persondataforordningen trer i kraft d. 25. mai 2018, og vi gjør vårt ypperste for å etterleve denne og sikre oss at dine data kun blir brukt til det du gir oss samtykke til.

Vi prøver å være så transparente vi kan for å gi deg et godt innblikk i hvordan vi innhenter dine data, og hvordan vi håndterer dem.

Det er viktig å forstå at du alltid er velkommen til at skrive til oss for å stille spørsmål om vår cookie- og personvernpolitikk.

Hva samler vi inn?

Vi samler kun de data du selv gir samtykke til når du besøker vår hjemmeside.

Vi kan spørre om:

 • «Personlige data» – det som defineres som personlige data er det som kan identifisere deg som person, eller som er unikt for deg. Det kan være ditt navn, din e-postadresse eller telefonnummer.
 • «Annen informasjon» – det kan for eksempel være ditt firmanavn, bransjen du arbeider i eller hvilken browser du har besøkt vår hjemmeside med.
 • Vi samler i utgangspunktet ikke inn «følsomme data». Det innebærer data rundt dine personlige holdninger, religiøse overbevisninger, rase eller etnisitet mv. Hvis vi skulle gjøre dette, vil vi gjøre deg spesielt oppmerksom på det før du utleverer slike data.

Nettstedet inneholder informasjonskapsler som kan omfatte følgende i ulik grad.

Hvordan samler vi disse dataene?

Vi samler inn data på to forskjellige måter. Direkte og indirekte.

Direkte adgang til dine data gir du oss eksempelvis:

 • Hvis du fyller ut et formular på vår hjemmeside (uansett hvilken vil dataen bli lagret i en begrenset periode)
 • Skriver til oss via. evt. chatmodul på hjemmesiden
 • Svarer på undersøkelser eller lignende fra oss

Indirekte samler vi helt automatisk når du besøker vår hjemmeside. Den første gang du besøkte vår hjemmeside (og mange andre hjemmesider) sa du «OK» til at vi kan bruke cookies. Disse er med på å samle data rundt din vandring på vår hjemmeside og våre tjenester. Det kan eksempelvis være:

 • Trafikkdata (digital)
 • Lokalisasjon
 • Browser

Blant annet ting som ikke kan identifisere deg som person, men hjelper oss til å vite hvor mange besøkende vi har på vår hjemmeside og hvor mange som har tatt kontakt eller har gjort et kjøp, for å lage statistikker.

Vi kan ikke identifisere enkeltpersoner med disse dataene. De blir kun automatisk overført til et program som heter «Google Analytics», som du kan lese mer om her: Google Analytics

Hvis du vil ha en oversikt over hvilke cookies vi (og andre) bruker, så kan du finne guides til de forskjellige browsers her: Håndtér Cookies

Vil du gjerne vite hvilke cookies som ofte anvendes kan du se mer om det på danskemedier.dk

Hvorfor/hvordan bruker vi den informasjon vi samler inn?

Det kan være mange grunner til hvorfor og hvordan vi bruker de dataene vi samler inn. Under er det et par grunner.

 • For å skape en bedre opplevelse på vår hjemmeside. Vi kan se hvordan du ferdes på hjemmesiden vår for at vi senere kan oppdatere den. Det vil gjøre det lettere for deg å finne fram.
 • Det kan være for å vise deg markedsføring for et av våre produkter på et annet tidspunkt eller på et annet medium. Det kan motsatt også være for å utelukke deg fra vår markedsføring hvis du allerede har kjøpt vårt produkt.
 • For å kunne svare på din eventuelle henvendelse til oss.
 • For å vite hvor mange daglige, månedlige og årlige besøkende vi har på vår nettside.

Det er svært mange grunner til at vi samler inn data. I bunn og grunn er det for å prøve å gjøre vår forretning bedre, ved at vi alltid kan forbedre opplevelsene til våre kunder/besøkende på nettsiden.

Få adgang til, rediger eller slett dine egne data

Du er alltid velkommen til å kontakte oss og få å få kjennskap til hvilken form for data vi har om deg og eventuelt få dem slettet hvis du ønsker dette.

Vi har skrevet alt ovenfor for å være åpne på de dataene vi samler inn via vår hjemmeside, og vi håper at det har gitt deg en god innsikt i hvorfor, hvordan og hvorledes vi bruker de dataene vi samler inn via vår hjemmeside.