Redaksjonelle retningslinjer

Redaksjonelle retningslinjer


Når du leser og ser videoer på australian-bodycare.no, vil vi være sikre på at du kan stole på innholdet vårt. Derfor fokuserer vi på troverdighet.


Alt av innhold, tekster og videoer er laget med utgangspunkt i de redaksjonelle retningslinjene som vi beskriver på denne siden.


På australian-bodycare.no har vi som mål å gi så grundig, omfattende og troverdig informasjon om emner knyttet til produktene våre som mulig. Dette gjør vi for at leserne våre skal kunne stole på informasjonen, rådene og veiledningen vår og ha full tillit til både oss og skribentene og fagekspertene som utvikler innholdet vårt.


Retningslinjene våre beskriver prosessen bak utviklingen og seleksjonen av innholdet vi publiserer her på australian-bodycare. De er også ment å vise hvor grundig vi gjennomgår, vurderer og evaluerer innholdet vårt før det publiseres på nettstedet.


Hvis du har et helseproblem som har ført deg til nettstedet vårt, anbefaler vi alltid at du oppsøker din egen lege for å få riktig hjelp. Australian Bodycare-produkter er ikke medisiner, men er spesielt egnet for nødvendig daglig pleie av hudproblemer.


På australian-bodycare kan vi bare gi deg informative veiledninger og innspill om emner relatert til produktene våre.


Våre retningslinjer oppfyller kravene til nettmedier innen medisin og helse - som beskrevet i den såkalte HON-koden. Det er en adferdskodeks som er utarbeidet av interesseorganisasjonen Health on the Net spesielt for nettbaserte helsemedier som australian-bodycare.


HON-koden tar for seg disse punktene:


Autoritet - innholdet er skrevet og redigert av skribenter med en kvalifisert helsefaglig kvalifikasjon, hvis ikke vil det tydelig fremgå at innholdet er utviklet av noen uten helsefaglig kvalifikasjon.


Supplement - innholdet på nettstedet vårt skal ses på som et supplement av informasjon og veiledninger som ikke kan erstatte kontakt med lege eller annet helsepersonell før behandling for en spesifikk tilstand.


Konfidensialitet - hvis du oppgir personopplysninger i skjemaer eller e-poster, behandler vi disse opplysningene konfidensielt. Vi deler ikke personopplysningene dine, e-postadressen din eller andre kontaktopplysninger med tredjeparter.


Kildehenvisninger - vi gjør en innsats for å oppgi en fullstendig kildeliste for alle artikler, og vi viser deg hvor du kan finne mer detaljert informasjon på andre medisinske og helsefaglige nettsteder som har samme høye kvalitetsstandard som vi har for vårt innhold.


Begrunnelse - alle påstander, fordeler og oppgitte effekter av et spesifikt produkt må underbygges av vitenskapelige studier eller relevante referanser.


Åpenhet - all informasjon om utgiveren skal fremgå tydelig på nettstedet vårt og i de redaksjonelle retningslinjene.


Økonomiske interesser - utgiverens interesse i og mulige økonomiske gevinst ved å publisere innholdet på nettstedet skal fremgå tydelig på nettstedet.


Reklamepolicy - det skal være tydelig for deg som besøkende hva som annonseres på nettstedet.


Alle artikler og annet innhold på australian-bodycare.com er utviklet eller gjennomgått av personer med nødvendig helsefaglig utdanning og kunnskap. I de tilfellene der innholdet leveres av en journalistisk utdannet ressurs, er det basert på kunnskap fra kompetente kilder eller forskning på relevante nettsteder, og innholdet er gjennomgått av personer med relevant opplæring før publisering.


australian-bodycare.com utgis av:


Australian Bodycare
info@australian-bodycare.com
+45 6447 1796
Trævænget 14
5492 - Vissenbjerg