Anne Thestrup Meimbresse

Lest av Anne Thestrup Meimbresse

Klinisk farmasøyt, Varde Apotek

Her kan du se Annes profil »
Innholdsfortegnelse

Hva er helvetesild – og hvem får det?

Helvetesild, med den latinske betegnelsen herpes zoster, er en hudlidelse som medfører et svært smertefullt hudutslett og kan føre til komplikasjoner. Herpes zoster er også kjent som humant herpesvirus 3 (HHV-3).

Helvetesild skyldes en virusinfeksjon med vannkoppevirus, også kalt varicella-zoster-virus (VZV). Når du får et utbrudd av helvetesild, skyldes det en reaktivering av vannkoppeviruset. Du kan med andre ord kun få helvetesild hvis du har hatt vannkopper tidligere. Utbruddet av helvetesild kan oppstå mange år senere. De aller fleste har hatt vannkopper som barn. Faktisk vil 94% av alle som er 50 år være bærere av viruset som forårsaker helvetesild. Risikoen for å bli rammet øker betraktelig hos de over 50 år, samt de som har nedsatt immunforsvar, slik som enkelte typer kreft, hiv, er organtransplanterte eller stamcelletransplanterte. Helvetesild rammer 1 av 3 i Norge.

Når du har vannkopper, gjerne som barn, vil vannkoppeviruset bevege seg fra huden langs nervebanene og inn til nerverøttene, der de legger seg til å hvile i kroppen. Her vil de ligge resten av livet ditt. Viruset ligger i en inaktiv dvaletilstand i følenervenes røtter, som befinner seg tett på ryggraden. I de aller fleste tilfeller blir ikke vannkoppeviruset vekket til live igjen, men hos mange skjer dette, og da får du helvetesild.

Kroppen danner en naturlig motstandskraft mot vannkoppevirus når du har hatt vannkopper. Men når du blir eldre, eller når immunforsvaret svekkes, kan vår naturlige motstandskraft mot dette viruset også bli svekket. Deretter kan vannkoppeviruset begynne å formere seg igjen, og deretter vandre langs nervebanene ut til huden.

Du kan ikke få helvetesild av å være i kontakt med en som har helvetesild eller vannkopper, men hvis du har helvetesild kan blemmene føre til at du gir smitten videre, og dermed kan en som tidligere ikke har hatt vannkopper, få nettopp vannkopper. Helvetesild kan med andre ord oppstå ved en reaktivering av vannkoppeviruset du har i kroppen fordi du tidligere har hatt vannkopper.

Selv om man vanligvis kun får vannkopper én gang i livet, så kan helvetesildutbrudd oppstå igjen og igjen. Smertene etter et utbrudd kan derimot vare i flere måneder, og i enkelte tilfeller også i flere år. 

Hva er symptomene på helvetesild?

Helvetesild viser seg som et sviende, brennende og smertefullt utslett på avgrensede deler av kroppen eller i ansiktet. Som navnet antyder, er det snakk om en svært ubehagelig og smertefull sykdom. Sykdommen er heldigvis verken farlig eller livstruende og forsvinner vanligvis etter 2-4 uker, men smertene kan henge i lenge etter et utbrudd.

De første symptomene på helvetesild er gjerne en brennende smerte eller prikking i et avgrenset hudområde, samt kan hodepine og en generell sykdomsfølelse forekomme. Etter 2-4 dager, vil det dukke opp et synlig, rødaktig utslett med blemmer og oppstår vanligvis på en side av kroppen eller i ansiktet. Blemmene kan bli fylt med puss eller blodig væske.

Våre kunder anbefaler å bruke Aloe Vera gel for å avkjøle og lindre symptomene på helvetesild

Kundene våre anbefaler bruk av Aloe Vera gel til å kjøle ned og lindre symptomene ved helvetesild

Aloe Vera Gel med Tea Tree Oil
Kløestillende og avkjølende gelé mot irritert hud, solbrent hud og smårifter
+15.000 anmeldelser
Vanlig pris Fra 129,00 kr
Salgspris Fra 129,00 kr Vanlig pris
Aloe Vera Gel med Tea Tree Oil - Kløestillende og avkjølende gelé mot irritert hud, solbrent hud og smårifter

Etter en stund vil det danne seg skorper på blemmene. Skorpene ligner vannkopper. Etter 2-3 uker faller skorpene som regel av. I den forbindelse kan det være pigmentendringer på huden i form av lysere eller mørkere flekker. Et utbrudd kan gi feber og hevede lymfeknuter, og hos noen kan det også forekomme sterke smerter inne i kroppen, i tillegg til de på selve huden.

Helvetesild følger som regel en nervebane, og sees derfor som et bånd eller belte over huden. Sykdommen opptrer som regel halvsidig, det vil si enten på høyre eller venstre side av kroppen. Det er svært ofte ansiktet, brystkassen, magen eller korsryggen som blir angrepet, men i sjeldnere tilfeller kan helvetesilden også vises på halsen, armene og bena.

Smerter ved helvetesild

Smertene i forbindelse med et utbrudd når som regel toppen etter en ukes tid. Deretter avtar de for de fleste. Men for noen kan det i uker eller måneder, og for noen også i årevis, fortsatt være voldsomt smertefullt. Dette kalles postherpetisk neuralgi.

Smertene ved helvetesild beskrives som en brennende, stikkende eller jagende smerte. Når smertene ikke forsvinner igjen, selv om utbruddet er avsluttet, skyldes det at nerven har fått en varig skade. I svært alvorlige tilfeller kan de vedvarende smertene være invalidiserende.

Smertene vil gjerne bli verre med alderen. I de sjeldne tilfellene der barn eller unge får helvetesild, vil med andre ord smertene være mindre alvorlige. Men det varierer mye fra person til person hvor voldsomme smertene blir. Noen opplever kun milde og kortvarige smerter, mens andre opplever svært kraftige og langvarige smerter.

Helvetesild i øyet

Rundt én av ti pasienter med helvetesild får sykdommen i øyet. Symptomene er en durende, prikkende og stikkende følelse i huden rundt øyet, på siden av nesen, i pannen og i tinningen. Deretter kan det noen ganger oppstå et utslett, og du kan føle deg syk. Hvis du merker disse symptomene, skal du øyeblikkelig søke lege. Symptomene kan i tillegg være lysskyhet, smerter i øyet og nedsatt syn.

En rask behandling er spesielt viktig når det handler om helvetesild i øyet, også kjent som zoster ophthalmicus, fordi det er fare for hornhinnebetennelse, regnbuehinnebetennelse, grønn stær og i verste fall blindhet.

De fleste får ikke varige skader etter utbrudd av helvetesild i øyet, men noen får smerter i pannen og rundt øye, samt føleforstyrrelser på øyets overflate.

Pakke til tørr hud på kroppen
3 produkter mot kløe, tørr og uren hud
+15.000 anmeldelser
Vanlig pris 369,00 kr
Salgspris 369,00 kr Vanlig pris 459,00 kr
Pakke til tørr hud på kroppen - 3 produkter mot kløe, tørr og uren hud

Hvordan smitter helvetesild?

Vannkoppeviruset, som er det viruset som kan gi både vannkopper og helvetesild, er et virus som kan smitte ved berøring.

Men du kan kun få helvetesild hvis du har hatt vannkopper tidligere. Du kan kun få helvetesild hvis det vannkoppeviruset du har i kroppen til evig tid på en eller annen måte blir reaktivert. Du kan med andre ord ikke få helvetesild bare ved å være i kontakt med en som har vannkopper eller helvetesild.

Hvis du selv har helvetesild, kan du ikke smitte andre med helvetesild, men du kan overføre vannkoppeviruset, så andre (både voksne og barn) som ennå ikke har hatt vannkopper, også får vannkopper. Du er smitteførende så lenge du har utbrudd med blemmer. Når det er skorper på blemmene, er smittefaren over.

Vannkoppeviruset smitter svært lett, så hvis du har helvetesild, bør du unngå all kontakt med gravide som ikke har hatt vannkopper. Det er også best å unngå kontakt med personer som er svake og har et svekket immunforsvar. Av samme grunn kan det være smart å unngå steder som for eksempel svømmehaller, siden du ikke vet om du kommer til å møte noen som ennå ikke har hatt vannkopper. Klor i svømmehallen dreper bakerier, men ikke virus.

Hvordan kan man behandle helvetesild?

Det aller beste er å unngå å få helvetesild. Det beste, og det eneste du kan gjøre, er å leve sunt og sørge for at immunforsvaret ditt har det bra.

Helvetesild kan ikke kureres, siden viruset ikke kan utryddes, men symptomene og smertene kan behandles. Selve utbruddet med blemmer og skorper går over av seg selv, men smertene kan vare i veldig lang tid.

Hvis du får helvetesild er det viktig at du kommer raskt til behandling. Du bør med andre ord oppsøke lege så fort du får symptomer på helvetesild. Hvis behandlingen starter raskt etter utbrudd, reduseres risikoen for etterfølgende alvorlige og langvarige nervesmerter (postherpetisk nevralgi) betydelig. Behandlingen skal starte før det har gått tre døgn.

Behandling med medisin

Unge og ellers friske mennesker trenger sjelden behandling for helvetesild. Mens smertene er på sitt verste, kan vanlige, smertestillende medisiner med paracetamol brukes.

Eldre mennesker og de som er hardere rammet av sykdommen, kan trenge sterkere smertestillende midler. Man bruker blant annet midler som ellers brukes mot depresjon eller epilepsi, samt morfinlignende preparater.

Behandling med virushemmende eller antivirale midler kan også bli nødvendig. Det vil gjerne foregå i tablettform.

Hos mennesker med kraftig nedsatt immunforsvar, som for eksempel kreft- eller aids-pasienter, er det risiko for at sykdommen skal spre seg til hjernen og de indre organene. Det kan være dødelig, så denne pasientgruppen trenger intens behandling ved helvetesild.

I tillegg til å dempe smertene, er det selvfølgelig også viktig for alle pasientgruppene å holde blemmene og skorpene rene og tørr, så det ikke oppstår hudinfeksjoner.

Vaksinasjon mot helvetesild

Hvis du er over 50 år, er det mulig å bli vaksinert mot helvetesild. Undersøkelser viser at man på den måten kan halvere risikoen for å få helvetesild. Hvis du til tross for vaksinen likevel får helvetesild, vil risikoen for langvarige smerter være redusert.


FAQ om helvetesild

Hvor lenge smitter helvetesild?

Helvetesild er smittsomt så lenge du har utbrudd med blemmer. Når det er skorper på blemmene, er smittefaren over.


Hvordan ser helvetesild ut?

Helvetesild er et hudutslett som viser seg som sviende, brennende og smertefullt utslett på avgrensede deler av kroppen eller i ansiktet. Etter en stund vil det danne seg skorper på blemmene. Etter 2 til 3 uker faller skorpene til slutt av.


Hva er helvetesild?

Helvetesild er en hudlidelse med et svært smertefullt hudutslett. Helvetesild skyldes en virusinfeksjon med vannkoppevirus, også kalt varicella-zostervirus (VZV).


Kan vannkopper gi helvetesild?

Når du får et utbrudd av helvetesild, skyldes det en reaktivering av vannkoppeviruset som ligger i dvale i kroppen etter at du tidligere har hatt vannkopper. Du kan med andre ord kun få helvetesild hvis du har hatt vannkopper tidligere. Utbruddet av helvetesild kan skje mange år senere, og det vanlige er at man får vannkopper som barn og helvetesild som eldre.


Kan man få helvetesild i munnen?

I sjeldne tilfeller kan det oppstå helvetesild i munnen. Men det kan også være i form av en nervebetennelse som rammer munnen som en følgetilstand etter helvetesild.


Er helvetesild farlig for gravide?

Helvetesild er ikke så farlig for gravde, men det kan være farlig å få vannkopper under graviditeten. Derfor bør gravide som ikke selv har hatt vannkopper unngå kontakt med personer som har vannkopper eller helvetesild.


Er helvetesild og rosen det samme?

Helvetesild og rosen er ikke det samme. Helvetesild er en virussykdom, forårsaket av vannkoppevirus, mens rosen er en infeksjonssykdom forårsaket av streptokokker.


Er herpes og helvetesild det samme?

Helvetesild er en herpessykdom. På latin heter helvetesild herpes zoster, også kjent som humant herpesvirus 3 (HHV-3). Av andre herpessykdommer har vi herpes labialis, bedre kjent som forkjølelsessår, og herpes genitalis, bedre kjent som herpes på kjønnsorganene. De to herpessykdommene kommer av herpes simplex virus (HSV).


Hvem kan få helvetesild?

Alle som har hatt vannkopper, kan også få helvetesild. Sykdommen rammer likevel oftest den eldre delen av befolkningen og mennesker med nedsatt immunforsvar.


Hvor smittsomt er helvetesild?

Helvetesild er smittsomt, men ikke veldig smittsomt. Helvetesild smitter kun så lenge du har utbrudd med blemmer. Når det er skorper på blemmene, er smittefaren over.


Hvordan får man helvetesild?

Når du har hatt vannkopper, vil vannkoppeviruset ligge i dvale i kroppen din så lenge du lever. Plutselig kan viruset bli vekket til live igjen, og så får du helvetesild. Vi vet ikke hvorfor det skjer. Men mennesker med redusert immunforsvar og eldre mennesker har større risiko for å få helvetesild.


Hvorfor heter det helvetesild?

Helvetesild er en svært smertefull sykdom med utslett som brenner, prikker, svir og klør – og navnet antyder nettopp at dette er skikkelig ubehagelig. Det er nok grunnen til at herpes zoster har fått navnet helvetesild på norsk.


Kan barn få helvetesild?

Barn kan få helvetesild, men det er sjeldent. Hvis et barn får helvetesild, vil sykdomsforløpet som regel være mildere og mindre smertefullt enn hos voksne.


Kan man få helvetesild flere ganger?

Det er svært sjeldent å få helvetesild mer enn én gang i livet. Men smertene etter et utbrudd kan vare i flere måneder, og i enkelte tilfeller også i flere år. Det kalles postherpetisk nevralgi.


Kan man arbeide når man har helvetesild?

Hvis du holder ut med smertene, er det ikke noe i veien for å arbeide når du har helvetesild.


Kan man bade når man har helvetesild?

Du kan fint bade selv om du har helvetesild. Men siden smitten kan gis videre, og du dermed risikerer å smitte en som ikke har hatt vannkopper, bør du unngå å bade sammen med andre så lenge det er blemmer på huden. Vannkopper kan være spesielt farlig for gravide og mennesker som er svake eller har redusert immunforsvar.

Aloe Vera Gel med Tea Tree Oil
Kløestillende og avkjølende gelé mot irritert hud, solbrent hud og smårifter
+15.000 anmeldelser
Vanlig pris Fra 129,00 kr
Salgspris Fra 129,00 kr Vanlig pris
Aloe Vera Gel med Tea Tree Oil - Kløestillende og avkjølende gelé mot irritert hud, solbrent hud og smårifter

Innholdet i denne artikkelen kan ikke brukes som grunnlag for å stille diagnoser eller utarbeide behandling. Her anbefaler vi at du kontakter egen fastlege.

Gjør som 50.000 andre – følg oss på Instagram